درباره نشریه

فصلنامه دانش انتظامی  استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 موفق به دریافت مجوز انتشار از سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا گردید و به جهت بالابردن دانش انتظامی استان اقدام به دریافت مقالات علمی از محققان برون و درون سازمانی در راستای حوزه مطالعاتی ویژه(شهرهای مرزی و امنیت) و حوزه مطالعات عمومی می نماید